Lang:  no   en   pl    
Vårt firma utfører arbeid både for små og store bedrifter.
Vi snakker både norsk, engelsk, polsk og russisk.
-   REGNSKAPSFØRING
-   RÅDGIVNING
-   ØKONOMISK ANALYSE
-   LØNN/PERSONAL
-   FAKTURERING
-   LIGNINGSPAPIRER / SELVANGIVELSER
-   ÅRSOPPGJØR
-   ELEKTRONISK OVERFØRING AV ALLE TYPER OPPGAVER
      TIL MYNDIGHETENE
-   REGISTRERING AV FIRMA I BRØNNØYSUNDS - REGISTER
-   STIFTELSE AV AKSJESELSKAP

Håper at vi kan være behjelpelig med noe av dette for deres firma.
Vi hjelper også privatpersoner med økonomiske spørsmål.Copyright H.C's Okonomi & Regnskap A/S
   This website uses small pieces o

This website uses small pieces of information known as cookies are stored on your end device to our service could work better.
You can change the settings for cookies in your browser tools menu to accept or reject them.